KIK VAGYUNK?


A disszidens szó jelentése –bár sokan asszociálnak az illegálisan hazájukat elhagyó egyénekre- eredetileg a társadalomtól elkülönülő, más véleményen lévő közösséget jelent. Általában szemben állnak a fennálló rendszerrel, államhatalommal, különösen az autoriter hatalomgyakorlással. Mi is disszidáltunk szellemi értelemben a jelenlegi fejtetőre állt, materialista, liberális, kozmopolita, önző, érték és hagyományellenes világából, és igyekszünk minél messzebb szökni tőle. Átléptük a jelenlegi modern világ gondolkodásbeli határait. Elítéljük a mai materialista világunk szellemi táptalaját adó felvilágosodásnak nevezett "elsötétedés" ideológiai vívmányait. Azonban nem kívánunk visszatérni teljes ellenforradalmi hevülettel az azt megelőző állapotokhoz sem. A francia forradalom előtti értékek, mint a nemzetiség, identitás, kultúra, vallás, hagyományok a legfontosabbak számunkra, de gyakorlati megvalósításuk, kiteljesítsük és megélésük módjának teljesen új formáit követeljük. Forradalmi megoldások és konzervatív, tradicionális értékek együttes képviselete ez. Egy alternatív felvilágosodást, azaz egy valódi felvilágosodást kívánunk képviselni.

Felülemelkedtünk a mindennapi politika bűzös, gyűlölettel teli, kicsinyes világán. Nincsenek ideológiai megkötéseink, csak egyedi, különleges, elhallgatott vagy elhallgattatott nézeteknek szeretnénk teret adni. Azoknak a gondolkodó embereknek a szellemi termékeit megjeleníteni, akik nem illenek a mai nihilista, liberális toleranciadiktatúra eszmei elnyomásába, mindazonáltal nem is kívánnak a másik szélsőség, nemzeti jelzőkkel illetett, jobboldalinak titulált szűk látókörű gondolatokhoz tartozni sem. Egyszerű, hétköznapi, gondolkodó, kreatív emberek gondolatainak, alkotásainak repertoárja a cél. 

Küzdünk a posztmodern világ fősodratú ideológiái, gondolatai ellen, ahogyan mindenfajta dogma ellen, csőlátású önjelölt világmegváltó eszmék ellen is. A célunk, hogy minél több alternatív gondolat jelenjen meg. Semelyik irányzat korlátai közé be nem skatulyázható, önálló, szabad vélemények összegsége kívánunk lenni. Anélkül, hogy egyértelműen egy ideológiát, vagy hozzáállást, előre legyártott válaszokat adnánk az olvasó szájába, reménykedünk abban, hogy így egyre több önállóan gondolkodó, helyes ítélőképességgel rendelkező, széles tájékozottságú, helyes értékrenddel bíró embert generál a tevékenységünk. 

Igazodni kívánunk a természethez, mely az egyetlen, eredeti teremtett valójában tükrözi a tökéletességet, annak csodáit tiszteletben tartva élni, s cselekedni, amit már rég elfeledett az ember. Tiszteljük a hagyományainkat, kultúránkat is, mind nemzeti szinten, mind az egész emberiség közös hagyatékát. Spirituálisak vagyunk, megvetjük a materializmust, mert hisszük, hogy anyagi célokért kizárólag élni értelmetlen, hisz a világ sokkal több a kézzelfogható dolgoknál. Legfőképp pedig szeretjük a szabadságot, az emberi közösségek szabadságát egyaránt, mind az egészséges individualizmust. Valamint elfogadóak is vagyunk, de korántsem a liberális értelemben. Megértjük és elfogadjuk az emberi gondolatok és vélemények szabadságát, de magasabb rendű értékeket tisztelünk, amit nem vesztünk szem elől. Így hát egyszerre kívánunk a régi hagyományok, bölcsességek és értékek kulturális színtere lenni, de megújulást hozó, új perspektívákat megláttató is. Idealisták vagyunk, akik hiszik, hogy ha egy kicsiny szegletét is érinti meg a világnak mondandójuk, de megéri hisz ezzel is többé, szebbé és jobbá tesszük ezt a helyet. Bízunk abban, hogy minél több embert generál tevékenységünk, akik együtt disszidálnak velünk szellemileg, ebből a haldokló, szebb napokat látott, jobb sorsra érdemes világból.

Horváth Martin

2 megjegyzés:

  1. de jó lenne,ha ez lenne a 'fősodrat', a mainstream! de sajnos menthetetlenül globalizáltak lettünk. szélmalomharc itt újra értékeset tenni ezen a földön.
    elenyésző kisebbség gondolkodik hasonlóan. lehet,hogy nosztalgiából.
    valamilyen cél érdekében el lett az ember butítva. vagy csak népesedéssel hígulunk. lehet,hogy sötét ez a komment,de én nem látok kiutat. nem úgy alakulnak a dolgok,mintha ez belátható időn belül megváltozna.

    VálaszTörlés